SVCVP

JP SVC "VELIKA PLANA"
Centar za selekciju i reprodukciju domaćih životinja

Meni

Home

HOME

JP STOČARSKO VETERINARSKI CENTAR ZA REPRODUKCIJU I VEŠTAČKO OSEMENJAVANJE "VELIKA PLANA"


28.oktobra 28.
11320 Velika Plana
svcvp@verat.net,
Tel-Fax: +381 26 516 336, +381 26 516 625, +381 26 512 113

OVLAŠĆENO LICE:Dr sc. Goran Jakovljević
REGISTARSKI BROJ:10907142684
PORESKI ID. BROJ - PIB:101177921
MATIČNI BROJ:07142684
OBVEZNIK PDV-a:DA