JAVNO PREDUZEĆE STOČARSKO VETERI

JP SVC  "VELIKA PLANA"

Centar za selekciju i reprodukciju domaćih životinja

 

 HOME

 

JP STOČARSKO VETERINARSKI CENTAR ZA REPRODUKCIJU I VEŠTAČKO OSEMENJAVANJE "VELIKA PLANA"

28. oktobra 28.

11320 Velika Plana

 

OVLAŠĆENO LICE:

Goran Jakovljević

REGISTARSKI BROJ:

10907142684

PORESKI ID. BROJ - PIB:

101177921

MATIČNI BROJ:

07142684

OBVEZNIK PDV-a

DA

 

Tekući računi:

Banka Intesa

160-7018-71

Komercijalna banka

205-10803-77

Unicredit banka

170-30017996000-27

Banka Poštanska štedionica

200-2364520101933-56

Credit Agricole banka

330-50000868-31