SVCVP

JP SVC "VELIKA PLANA"
Centar za selekciju i reprodukciju domaćih životinja

Meni

Vesti

Vesti

Velika Plana, 26.09.2016


JP SVC "Velika Plana" je izvršilo nabavku 27. priplodnih nerastova za potrebe proizvodnje semena za veštačko osemenjavanje plotkinja. Za godišnji remont nerastova izvršena je nabavka 8. nerastova rase veliki jhorkšir, 8. nerastova rase landras, 4. nerasta rase pietren i 7. nerastova rase durok.