SVCVP

JP SVC "VELIKA PLANA"
Centar za selekciju i reprodukciju domaćih životinja

Meni


Konkurs za izbor radnika za rad u stočarskoj proizvodnji

  • Konkurs
  • Vesti

    Vesti

    Velika Plana, 14.08.2016


    Stručni tim JP SVC "Velika Plana" je otputovao u Češku Republiku da se upozna sa genetskim potencijalom njihove populacije svinja. Razlog za ovakvu posetu Češkoj Republici je namera Centra da izvrši nabavku jedne grupe priplodnih nerastova za proizvodnju semena za veštačko osemenjavanje plotkinja u Srbiji. Rezultat posete bi trebao da bude prodajna ponuda priplodnih nerastova centara za VO krmača Češke u skladu sa zahtevima stručnog tima JP SVC "Velika Plana".