SVCVP

JP SVC "VELIKA PLANA"
Centar za selekciju i reprodukciju domaćih životinja

Meni

Servis

Servis

Vozilo za transport semena i tečnog ayota

 
  • JP SVC "Velika Plana" vrši uslugu transporta semena bikova i nerastova do naručioca-kupca semena na njihov zahtev,

  • Pomoć u vezi nabavke opreme za čuvanje i aplikaciju semena

  • Stručne pomoć iz oblasti selekcije i reprodukcije