SVCVP

JP SVC "VELIKA PLANA"
Centar za selekciju i reprodukciju domaćih životinja

Meni

Untitled 1

Lista bikova, 20.11.2016


Lista bikova tovnih rasa

CHAROLAIS  
Ime bika HB broj
EČI V-390
SOLO V-393
TILKO V-391
   
LIMOUSIN  
Ime bika HB broj
POP V-392
TARAS V-397
   
BLONDE D AQUITAINE  
Ime bika HB broj
TOM V-1247
URUBU V-1246
   
BLANC-BLUE  
Ime bika HB broj
INTERPIDE 2411