SVCVP

JP SVC "VELIKA PLANA"
Centar za selekciju i reprodukciju domaćih životinja

Meni

Untitled 1

Proizvodi

 

Glavni proizvod JP SVC "Velika Plana" je seme bikova i nerastova različitih rasa za osemenjavanje plotkinja na teritoriji Republike Srbije i šire.

Seme bikova

Seme bikova je proizvod koji se dobija razređivanjem nativnog ejakulata i pakuje se u odgovarajuću ambalažu u kojoj se čuva do upotrebe.


Seme nerastova

Seme nerastova je proizvod koji se dobija razređivanjem nativnog ejakulata i pakuje se u odgovarajuću ambalažu u kojoj se čuva do upotrebe.