SVCVP

JP SVC "VELIKA PLANA"
Centar za selekciju i reprodukciju domaćih životinja

Meni

Program

Program

-Distribucija semena bikova 300.000 doza
-Distribucija semena nerastova 45.000 doza
-Broj bikova u proizvodnji 30 grla
-Broj nerastova u proizvodnji 60 grla
-Broj bikovskih očeva 10 grla
-Broj bikovskih majki 400 grla
-Proizvodnja semena bikova 350.000 doza
-Proizvodnja senena nerastova 45.000 doza

  • Nazad