SVCVP

JP SVC "VELIKA PLANA"
Centar za selekciju i reprodukciju domaćih životinja

Meni

Oprema

Oprema

- Laboratorija za ispitivanje kvaliteta bikovskog semena
- Laboratorija za ocenu kvaliteta nerastovskog semena
- Vozila za dostavu semena i tečnonog azota
- Depo i oprema za čuvanje bikovskog i nerastovskog semena
- Oprema za sve procese rada
- Oprema za čuvanje i transport tečnog azota  • Nazad