SVCVP

JP SVC "VELIKA PLANA"
Centar za selekciju i reprodukciju domaćih životinja

Meni

Odgajivački program

Selekcijske mere - Selekcijski program

Selekcijskim programom je utvrđen:
-način ispitivanja proizvodnih sposobnosti,
-ocenjivanja i odabiranja priplodnih grla,
-plan njihovog korišćenja radi ostvarivanja odgajivačkih ciljeva
i metode za procenu odgajivačke vrednosti priplodnih goveda.

Selekcijski program uključuje sledeće kategorije goveda:
telad, junice, steone junice i krave, krave u kontroli proizvodnosti,
bikovske majke, bikovi u performans testu, mladi bikovi, testirani bikovi,
elitni bikovi (domaći i strani).

Osnova odgajivačkog rada je pravilan izbor životinja koje će biti roditelji budućih
generacija potomaka. Odgajivački rad je određen sa glavnim odgajivačkim programom i
ima smer kretanja po četiri osnovna selekcijska pravca.
Bikovski očevi - Očevi krava - Bikovske majke - Majke krava

Primenom veštačkog osemenjavanja se ostvaruje najveći genetski napredak, čak 85%, u populaciji simentalske rase goveda ostvaruje se selekcijom bikovskih očeva i očeva krava.
I ako se, na nivou populacije, selekcijom bikovskih majki i majki krava očekuje genetski napredak od svega 15%, ova dva selekcijska pravca su izuzetno značajna za svakog pojedinačnog odgajivača.
Genetski napredak svakog zapata podjednako zavisi od odgajivačkih vrednosti priplodnjaka i plotkinja.

  • Nazad