SVCVP

JP SVC "VELIKA PLANA"
Centar za selekciju i reprodukciju domaćih životinja

Meni


Konkurs za izbor radnika za rad u stočarskoj proizvodnji

 • Konkurs
 • Odgajivački program

  Selekcijske mere - Selekcijski program

  Selekcijskim programom je utvrđen:
  -način ispitivanja proizvodnih sposobnosti,
  -ocenjivanja i odabiranja priplodnih grla,
  -plan njihovog korišćenja radi ostvarivanja odgajivačkih ciljeva
  i metode za procenu odgajivačke vrednosti priplodnih goveda.

  Selekcijski program uključuje sledeće kategorije goveda:
  telad, junice, steone junice i krave, krave u kontroli proizvodnosti,
  bikovske majke, bikovi u performans testu, mladi bikovi, testirani bikovi,
  elitni bikovi (domaći i strani).

  Osnova odgajivačkog rada je pravilan izbor životinja koje će biti roditelji budućih
  generacija potomaka. Odgajivački rad je određen sa glavnim odgajivačkim programom i
  ima smer kretanja po četiri osnovna selekcijska pravca.
  Bikovski očevi - Očevi krava - Bikovske majke - Majke krava

  Primenom veštačkog osemenjavanja se ostvaruje najveći genetski napredak, čak 85%, u populaciji simentalske rase goveda ostvaruje se selekcijom bikovskih očeva i očeva krava.
  I ako se, na nivou populacije, selekcijom bikovskih majki i majki krava očekuje genetski napredak od svega 15%, ova dva selekcijska pravca su izuzetno značajna za svakog pojedinačnog odgajivača.
  Genetski napredak svakog zapata podjednako zavisi od odgajivačkih vrednosti priplodnjaka i plotkinja.

 • Nazad