SVCVP

JP SVC "VELIKA PLANA"
Centar za selekciju i reprodukciju domaćih životinja

Meni


Konkurs za izbor radnika za rad u stočarskoj proizvodnji

 • Konkurs
 • Odgajivački ciljevi za simentalsku rasu goveda

  Odgajivački ciljevi za svojstva mlečnosti:

  Prosečan prinos mleka 6 000 kg, prosečan sdržaj mlečne masti  4,10%, prosečan sadržaj proteina u mleku  3,60%

  Odgajivački ciljevi za svojstva muznosti:

  Prosečan protok mleka od minimum 2,0 kg/min

  Odgajivački ciljevi za svojstva tovnosti:

  Prosečan dnevni prirast preko 1 300 g, randman toplog trupa preko 58%

  Odgajivački ciljevi za kvalitet mleka:

  Kvalitet mleka (broj somatskih ćelija manji od 250 000)

  Odgajivački ciljevi za svojstva eksterijera:

  Za odrasle bikove

  Visina grebena odraslih bikova preko 155 cm, visina krsta odraslih bikova preko 155 cm, telesna masa odraslih bikova preko 1200 kg

  Za odrasle krave:

  Visina grebena odrasle krave preko 140 cm, visina krsta odrasle krave preko 140 cm, telesna masa odrasle krave preko 650 kg

  Odgajivački ciljevi za svojstva reprodukcije:

  Uzrast kod prve oplodnje od 16-17 meseci, telesna masa pri prvoj oplodnji preko 400 kg, uzrast kod prvog teljenja od 25-26 meseci, interval između teljenja maksimalno 370 dana

  Odgajivački ciljevi za prosečan proizvodni period:

  Proizvodni žţivot krave od 7-8 godina  Rezultat ostvarenih ciljeva bi trebalo de budu profitabilna i visokoproduktivna grla simentalske rase, visoka dnevna konzumacija hrane, dobro zdravlje i plodnost.

 • Nazad