SVCVP

JP SVC "VELIKA PLANA"
Centar za selekciju i reprodukciju domaćih životinja

Meni

Lokacija

Lokacija

Stočarsko veterinarski centar "Velika Plana" je lociran u Velikoj Plani koja se nalazi na koridoru 10 autoputa Beograd - Niš - Beograd. Centar se bavi proizvodnjom i distribucijom semena bikova i nerastova, po potrebi i drugih vrsta domaćih životinja, za osemenjavanje plotkinja.


  • Nazad