SVCVP

JP SVC "VELIKA PLANA"
Centar za selekciju i reprodukciju domaćih životinja

Meni

Kontaktirajte nas

Kontaktirajte nas

JP Stočarsko Veterinarski Centar za reprodukciju i veštačko osemenjavanje "Velika Plana"

Adresa:                11320 Velika Plana, 28.oktobar 28.

Telefon:                +381 26 516 336, +381 26 516 625, +381 512 116

e-Mail adresa:      svcvp@verat.net

Radno vreme:        06,30 - 13,45 časova

 

Tekući računi
Banka Intesa:160-7018-71
Komercijalna banka:205-10803-77
Unicredit banka:170-30017996000-27
Banka Poštanska štedionica:200-2364520101933-56
Credit Agricole banka:330-50000868-31
Societe Generale Bank:275-10225354093-68