SVCVP

JP SVC "VELIKA PLANA"
Centar za selekciju i reprodukciju domaćih životinja

Meni

Kapaciteti

Kapaciteti

- 240 bikova u performans testu,
- 110 bikova u proizvodnji,
- depo kapaciteta 2.500.000 doza bikovskog semena,
- proizvodnja bikovskog semena preko 350.000 doza godišnje,
- distribucija bikovskog semena preko 350.000 doza godišnje,
- distribucija tečnog azota preko 200.000 kg godišnje,
- 100 nerastova u proizvodnji
- distribucija nerastovskog semena preko 50.000 doza godišnje

  • Nazad