SVCVP

JP SVC "VELIKA PLANA"
Centar za selekciju i reprodukciju domaćih životinja

Meni

Istorijat

Istorijat

Javno Preduzeće Stočarsko Veterinarski Centar Za Reprodukciju i Veštačko Osemenjavanje "Velika Plana" (u daljem tekstu SVC "VELIKA PLANA") osnovano je 14.07.1957. godine sa ciljem da se suzbiju polne zareze, poveća reproduktivna efikasnost i unapredi genetski potencijal populacije goveda u Srbiji. Tada, na samom početku Centar je imao jednog bika, a zatim porastom kapaciteta, staja i drugh objekta, povećavao se i broj bikova, da bi današnji kapacitet za prijem životinja iznosio 110 bikova u eksploataciji i proizvodnjom semena od preko 400.000 doza. Do 1982 godine, Centar je nabavljao bikove iz inostranstva i sa farmi iz Srbije. Međutim, 1982 godine u sastavu Centra izgrađena je performans testna stanica sa namerom da se u Centru obavlja direktni test na živim životinjama do starosti od godinu dana, a onda nakon ocene stručne komisije prevedu u Centar za bikove u proizvodnji.
U početku rada Centra proizvodilo se tečno seme t.j. ejakulat se razređivao i tako razređen slao na teren za osemenjavanje plotkinja. Takvo seme je moralo da se upotrebi za osemenjavanje plotkinja istoga dana. U daljem razvoju Centra dešavale su se brze promene, pa i prelazak na novu tehnologiju, t.j. na pakovanje semena u pelete i zamrzavanje u tečnom azotu na -1960C. Da bi do ponovne promene tehnologije proizvodnje semena došlo 1978 godine kada se završava primena tehnologije zamrzavanja semena u peletama, i uvela se tehnologija duboko zamrznutog tečnog semena u tečnom azotu na -1960C pakovanog u mini tube. Nova tehnologija proizvodnje semena je omogućila lakšu manipulaciju t.j. čuvanje, transport i inseminaciju.
Brojno stanje plotkinja koje su bile obuhvaćene veštačkim osemenjavanjem je iznosilo 150.000 grla. Od tada pa do danas broj proizvedenih, broj distribuiranih doza semena i broj osemenjenih plotkinja je rastao iz godine u godinu. Današnje mogućnosti Centra su četiri puta veće u svim aspektima njegovog delovanja.

  • Nazad