SVCVP

JP SVC "VELIKA PLANA"
Centar za selekciju i reprodukciju domaćih životinja

Meni

Delatnost

Delatnost

JP SVC "Velika Plana" se bavi proizvodnjom i distribucijom semena bikova i nerastova za veštačko osemenjavanje plotkinja, a po potrebi i drugih vrsta životinja, obavlja transport semena, nabavlja opremu za osemenjavanje i čuvanje semena, vršii uvoz semena, obavlja selekciju, pravi rejonizaciju distribucije semena, u skladu sa propisima obavlja i druge poslove iz okvira svoje delatnost.

  • Nazad